Polityka prywatności framecorner.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażono zgodę. W przypadku, gdy postanowią Państwo jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrażą Państwo zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować danego zamówienia.

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby przekazane dane były u nas bezpieczne.

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od dnia 25. maja 2018 będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Artepoint Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu Państwa danych osobowych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Artepoint Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głubczyckiej 41A, 47-400 Racibórz. Odpowiadamy za ich bezpieczne wykorzystanie zgodnie z obowiązującym prawem. Jesteśmy również odpowiedzialni za ich przetwarzanie.

 

 

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

Państwa dane osobowe otrzymujemy w momencie złożenia przez Państwa zamówienia oraz/lub założenia konta w naszym sklepie internetowym jak również otrzymania od Państwa e-maila z danymi. W momencie dokonania płatności za zamówienie, otrzymamy odpowiednią informację od podmiotu odpowiedzialnego za konkretną transakcję (mBank, dotpay lub PayU).

 

W celu zrealizowania zamówienia wymagamy od Państwa podania następujących danych:

- osoby prywatne: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu

- firmy: nazwa firmy, adres, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie zostaną podane powyższe dane, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

 

Otrzymane dane są wykorzystywane do:

1) zrealizowania Państwa zamówienia

2) zlecenia odbioru oraz przekazania przesyłki z Państwa zamówieniem pod wskazany adres przez firmę kurierską GLS lub Pocztę Polską

3) kontaktu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu

4) rozpatrywania Państwa reklamacji, w tym do wysyłania reklamacji do firmy kurierskiej,

5) dokonania ewentualnego zwrotu pieniędzy za pomocą przelewu internetowego za pośrednictwem mBanku.

6) marketingu bezpośredniego – wysyłania e-maila z aktualną ofertą

7) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne

8) celów podatkowych oraz rachunkowych

9) adres e-mail jest przekazywany do operatora płatności Dotpay SA w przypadku wybrania płatności za pomocą tego serwisu

 

Na życzenie klienta wystawiamy fakturę na firmę lub osobę prywatną. Tworzona jest ona za pomocą programu online fakturownia.pl

W celu utworzenia faktury przekazujemy do fakturownia.pl następujące dane:

- nazwę firmy/ imię i nazwisko

- adres

- NIP

Dane przekazane do fakturownia.pl są widoczne tylko dla nas po wcześniejszym zalogowaniu się do naszego konta. Pracownicy serwisu fakturownia.pl nie mają wglądu do Państwa danych.

Wystawiane faktury są przekazywane w formie papierowej do biura księgowego.

 

Otrzymane dane są przechowywane przez nas przez 5 lat. Czas ten związany jest głównie z okresem, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (np. prawo podatkowe).

 

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

1)      sprostowanie danych osobowych;

2)      usunięcie danych;

3)      ograniczenie przetwarzania;

4)      dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych)

5)      przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek osobiście, pocztą lub poprzez przesłanie e-maila.

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po otrzymaniu takiego wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 

Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies

- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).